TransAM转录因子活性检测试剂盒 - 其他 - 18bet开户
bet188体育平台,欢迎光临18bet开户生物科技商城!
服务热线:400 680 0892
18bet官网中文 News

TransAM转录因子活性检测试剂盒

2021-05-18
浏览次数: 2
TransAM转录因子活性检测试剂盒
转录因子为DNA 结合蛋白,严格调控基因的表达。转录因子一般由两个不同的结构域组成,一个结构域与特定DNA 序列有高的亲和力,另一个结构域具转录活性。磷酸化特定氨基酸残基或加工结合的抑制性蛋白,可以激活转录因子。研究和定量分析转录因子活性对于研究细胞分化、免疫应答、炎症反应和多种疾病状态等细胞功能至关重要。Active  motif公司的TransAM™为高灵敏、非放射性的转录因子-DNA 结合ELISA 试剂盒,可用于研究哺乳动物组织和细胞提取物中转录因子的活性。目前可提供40 多个不同的试剂盒。 

 
TransAM转录因子活性检测试剂盒


TransAMTM的工作原理
在96孔板上包被特异的双链Oligo DNA 序列,加入核提取物或者全细胞裂解液,提取物中活化的转录因子与包被在微孔板上的Oligo DNA 序列结合,然后加入转录因子特异性一抗、HRP二抗和HRP底物,显色定量检测活化的转录因子总量。


TransAMTM试剂盒特点
● 灵敏度高 (100-fold more than EMSA)● 可拆卸板条
● 不到5小时内出结果● 多种文献引用
● 可实现定量检测● 试剂盒种类最多
● 非放射性检测● 可提供重组蛋白,制作标准曲线
● 试剂盒提供所有的缓冲液和Oligo核苷酸● 反应特异性经过验证
● 提供阳性对照提取物


 
TransAM转录因子活性检测试剂盒


图1  TransAM™ NFkB 的灵敏度远远高于gelshift
人成纤维细胞WI-38用IL-1a处理30min,使用TransAM™ NFkB p50试剂盒 (A) 或凝胶阻滞法 (B)检测全细胞裂解物中转录因子NFkB p50的活性。


TransAMTM试剂盒订购信息
 转录因子 产品名称 规格 产品编号 供应商
 AML/RunX TransAM® AML-1/Runx1 1 x 96 rxns 47396 Active Motif
 5 x 96 rxns 47896 Active Motif
 TransAM® AML-3/Runx2 1 x 96 rxns 44496 Active Motif
 5 x 96 rxns 44996 Active Motif
 AP-1 TransAM® AP-1 c-Fos 1 x 96 rxns 44096 Active Motif
 5 x 96 rxns 44596 Active Motif
 TransAM® AP-1 c-Jun 1 x 96 rxns 46096 Active Motif
 5 x 96 rxns 46596 Active Motif
 TransAM® AP-1 Family1 2 x 96 rxns 44296 Active Motif
 TransAM® AP-1 FosB 1 x 96 rxns 45096 Active Motif
 5 x 96 rxns 45596 Active Motif
 TransAM® AP-1 JunD 1 x 96 rxns 43496 Active Motif
 5 x 96 rxns 43996 Active Motif
 ATF-2TransAM® ATF-2 1 x 96 rxns 42396 Active Motif
 5 x 96 rxns 42896 Active Motif
 C/EBPTransAM® C/EBP a/b 1 x 96 rxns 44196 Active Motif
 5 x 96 rxns 44696 Active Motif
 c-MYCTransAM® c-Myc 1 x 96 rxns 43396 Active Motif
 5 x 96 rxns 43896 Active Motif
 CREBTransAM® CREB 1 x 96 rxns 42096 Active Motif
 5 x 96 rxns 42596 Active Motif
 Elk-1TransAM® Elk-1 1 x 96 rxns 44396 Active Motif
 5 x 96 rxns 44896 Active Motif
 ERTransAM® ER 1 x 96 rxns 41396 Active Motif
 5 x 96 rxns 41996 Active Motif
 FKHRTransAM® FKHR (FOXO1) 1 x 96 rxns 46396 Active Motif
 5 x 96 rxns 46896 Active Motif
 GATATransAM® GATA Family2 2 x 96 rxns 48296 Active Motif
TransAM® GATA-4 1 x 96 rxns 46496 Active Motif
 5 x 96 rxns 46996 Active Motif
 GRTransAM® GR 1 x 96 rxns 45496 Active Motif
 5 x 96 rxns 45996 Active Motif
 HIF-1TransAM® HIF-1 1 x 96 rxns 47096 Active Motif
 5 x 96 rxns 47596 Active Motif
 HNFTransAM® HNF Family3 2 x 96 rxns 46296 Active Motif
TransAM® HNF-1 1 x 96 rxns 46196 Active Motif
 5 x 96 rxns 46696 Active Motif
 IRF-3TransAM® IRF-3 (Human) 1 x 96 rxns 48396 Active Motif
 5 x 96 rxns 48896 Active Motif
TransAM® IRF-3 (Mouse) 1 x 96 rxns 48496 Active Motif
 5 x 96 rxns 48996 Active Motif
 IRF-7TransAM® IRF-7 1 x 96 rxns 50196 Active Motif
 5 x 96 rxns 50696 Active Motif
 MAPKTransAM® MAPK Family4 2 x 96 rxns 47296 Active Motif
 MEF2TransAM® MEF2 1 x 96 rxns 43196 Active Motif
 5 x 96 rxns 43696 Active Motif
 MyoDTransAM® MyoD 1 x 96 rxns 47196 Active Motif
 5 x 96 rxns 47696 Active Motif
 NFATc1TransAM® NFATc1 1 x 96 rxns 40296 Active Motif
 5 x 96 rxns 40796 Active Motif
 NFκB TransAM® Flexi NFκB Family5 2 x 96 rxns 43298 Active Motif
 TransAM® Flexi NFκB p50 1 x 96 rxns 41098 Active Motif
 TransAM® Flexi NFκB p65 1 x 96 rxns 40098 Active Motif
 TransAM® NFκB Family5 2 x 96 rxns 43296 Active Motif
 TransAM® NFκB p50 1 x 96 rxns 41096 Active Motif
 5 x 96 rxns 41596 Active Motif
 TransAM® NFκB p50 Chemi 1 x 96 rxns 41097 Active Motif
 5 x 96 rxns 41597 Active Motif
 TransAM® NFκB p52 1 x 96 rxns 48196 Active Motif
 5 x 96 rxns 48696 Active Motif
 TransAM® NFκB p52 Chemi 1 x 96 rxns 48197 Active Motif
 5 x 96 rxns 48697 Active Motif
 TransAM® NFκB p65 1 x 96 rxns 40096 Active Motif
 5 x 96 rxns 40596 Active Motif
 TransAM® NFκB p65 Chemi 1 x 96 rxns 40097 Active Motif
 5 x 96 rxns 40597 Active Motif
 NF-YA TransAM® NF-YA 1 x 96 rxns 40396 Active Motif
 5 x 96 rxns 40896 Active Motif
 Nrf2 TransAM® Nrf2 1 x 96 rxns 50296 Active Motif
 5 x 96 rxns 50796 Active Motif
 Oct-4 TransAM® Oct-4 1 x 96 rxns 42496 Active Motif
 5 x 96 rxns 42996 Active Motif
 p53 TransAM® p53 1 x 96 rxns 41196 Active Motif
 5 x 96 rxns 41696 Active Motif
 pCREB TransAM® pCREB 1 x 96 rxns 43096 Active Motif
 5 x 96 rxns 43596 Active Motif
 PPARg TransAM® PPARg 1 x 96 rxns 40196 Active Motif
 5 x 96 rxns 40696 Active Motif
 Sp1&Sp3 TransAM® Sp1 1 x 96 rxns 41296 Active Motif
 5 x 96 rxns 41796 Active Motif
 TransAM® Sp1/Sp3 1 x 96 rxns 40496 Active Motif
 5 x 96 rxns 40996 Active Motif
 STAT TransAM® STAT Family6 2 x 96 rxns 42296 Active Motif
 TransAM® STAT3 1 x 96 rxns 45196 Active Motif
 5 x 96 rxns 45696 Active Motif
 T-bet TransAM® T-bet 1 x 96 rxns 51396 Active Motif
 5 x 96 rxns 51896 Active Motif
TransAM转录因子活性检测试剂盒

1. AP-1 Family包含c-Fos,FosB,Fra-1,c-Jun,JunB&JunD
2. GATA Family包含GATA-1,GATA-2&GATA-3
3. HNF Family包含HNF-1,HNF-3α,HNF-3β&HNF-4α
4. MAPK Family包含ATF-2,c-Jun,c-Myc,MEF2&STAT1α
5. NFκB Family包含p50,p52,p65,c-Rel&RelB
6. STAT Family包含STAT1α,STAT3,STAT5A&STAT5B其他相关产品
Nuclear Extract Kit核蛋白提取试剂盒
该试剂盒可从哺乳动物细胞或组织标本中提取高质量的细胞核蛋白、细胞质蛋白以及全细胞蛋白。无需优化, 标准化的提取步骤,可确保实验的重复性佳。提取的蛋白适用于Active Motif公司开发的
TransAM® Kits转录因子活性分析试剂盒或其他实验如gelshift assays, Western blots等。
图2  Nuclear Extract Kit 可以特异性的提取核蛋白和胞质蛋白
使用Nuclear Extract Kit 从未处理的HeLa细胞和TNF-a 处理30分钟的HeLa细胞中提取核蛋白和胞质蛋白,然后使用TransAM NFkB p50试剂盒检测提取物中NFkB p50的活性。由于活化的NFkB 会转移到细胞核中,只有从经过刺激的细胞核提取物中才能检测到活化的NFkB。


 
 产品名称
 产品编号
 规格
 供应商
 Nuclear Extract Kit
 40010
 100 rxns
 Active Motif
 40410
 400 rxns
 Active Motif

 


分享到:
关注18bet开户公众号
Copyright ©2021 - 2023 18bet开户
犀牛云提供企业云服务
Baidu
sogou